torsdag 4 september 2014

Nils minns. Del 7: Konspirationerna kring elfte september.

MINNE Oväntade händelser som skakar ett samhälle i grunden leder ofta till vitt skilda historieskrivningar och förklaringsmodeller. Exemplen är många: Kennedymordet, Palmemordet, ”Estonia”-haveriet, Tjernobylkatastrofen. Men frågan är om inte terrorattackerna den 11 september slog rekord i myter och konspirationsteorier. Jag är minns alla teorier som lades fram. Men långt ifrån alla kändes rimliga ens i teorin. Jag tar av mig ringen.

Jag minns att det började redan dagarna efter katastrofen med uppgiften om 4 000 israeler verksamma i World Trade Center som skulle ha tagit ledigt dagen för attacken. Sedan rullade det på, med mer eller mindre sannolika teorier.

Jag minns att vissa hävdade att Nostradamus förutspådde 11 september-attackerna. Att 6 av de 19 kaparna hade överlevt. Men också minns jag att min egen lärare föreslog att attacken i själva verket var en kryssningsmissil, avfyrad av USA:s militär, som kraschade i försvarshögkvarteret Pentagon. Men jag var redan då tveksam till att alltsammans skulle vara en komplott iscensatt av Vita huset. Det låter vansinnigt men jag hörde samtliga teorier under mellanstadiet

Utan tvekan hade den alltmer expanderande internetvärlden blivit ett drivhus för den ymniga och vildvuxna floran av 11 september-teorier. Att kartlägga alla webbplatser och bloggar som gör anspråk på ”sanningen” om attackerna mot New York och Washington den 11 september tog lång tid och stal mycket av min tid med familj och skolkamrater. Utbudet är var stort och svåröverblickbart.
Jag tar av mig ringen och tar mig friheten att dela in konspirationerna i fyra olika kategorier. Nummer ett handlar om klantighet från Bush­administrationen, som ska ha missat underrättelserapporter från Israel, Saudiarabien och CIA, vilket öppnat för attackerna. Nummer två utgår från att attackerna var kända – kanske delvis styrda – från Vita huset.

På nivå nummer tre talades det om ett fullt utvecklat samarbete mellan USA och al-Qaida, där bin Ladin i själva verket ska ha handlat på uppdrag av CIA, alternativt den israeliska underrättelsetjänsten Mossad. På den mest avancerade konspirationsnivån, nummer fyra, förfäktades det att attackerna i själva verket inte ägt rum, i alla fall inte på det sätt tv-bilderna visade. Ett ufo eller flera sprängladdningar ska ha fått tornen att rasa. 

Mitt rättesnöre har alltid varit och kommer alltid vara ”att sanningen alltid ligger någonstans mittemellan”. Men när det gäller de gamla konspirationerna om 9/11 så kan man fråga sig om det alltid är en bra princip? Jag tar på mig ringen igen.

/Nils

Inga kommentarer: